Nga ngưng kế hoạch mua cổ phần Lọc dầu Dung Quất

Nga ngưng kế hoạch mua cổ phần Lọc dầu Dung Quất Gazprom Neft sẵn sàng tham gia vào nhà máy lọc dầu Dung Quất của Việt Nam, nhưng hiện thời công ty không thỏa mãn với các điều kiện mà phía Việt Nam đề xuất. Gazprom Neft sẵn sàng tham gia vào nhà máy lọc dầu Dung […]