Nga ngưng kế hoạch mua cổ phần Lọc dầu Dung Quất

13/06/2016 Quản trị viên
Nga ngưng kế hoạch mua cổ phần Lọc dầu Dung Quất Gazprom Neft sẵn sàng tham gia vào nhà máy lọc dầu Dung Quất của Việt Nam, nhưng hiện thời công ty không thỏa mãn với các điều kiện mà phía Việt Nam đề xuất. [caption id="attachment_1178" align="aligncenter" width="700"]nha-may-loc-dau Gazprom Neft sẵn sàng tham gia vào nhà máy lọc dầu Dung Quất của Việt Nam[/caption] Gazprom Neft sẵn sàng tham gia vào nhà máy lọc dầu Dung Quất của Việt Nam, nhưng hiện thời công ty không thỏa mãn với các điều kiện mà phía Việt Nam đề xuất, ông Alexandr Dyukov, lãnh đạo công ty nói với Sputnik. Ban đầu, các điều kiện giả định lợi nhuận thích hợp với khoản đầu tư. Bây giờ phía Việt Nam chưa sẵn sàng cung cấp cho dự án này những ưu đãi mà chúng tôi trông đợi, tương ứng với mức sinh lợi thấp hơn. Chúng tôi không thể đi tới đầu tư có chuẩn nội bộ sinh lợi thấp hơn, người ta không hiểu chúng tôi, cả các vị cũng như các cổ đông của chúng tôi theo lời ông Dyukov. [caption id="attachment_1179" align="aligncenter" width="700"]nga-ngung-dau-tu Hiện thời công ty không thỏa mãn với các điều kiện mà phía Việt Nam đề xuất.[/caption] Song điều đó không ngăn việc chúng ta trở lại vấn đề này trong tương lai. Chúng tôi sẵn sàng tham gia dự án này, nhưng đối với chúng tôi điều quan trọng là thành tựu phân định được các chỉ số hiệu suất. Thời điểm hiện tại, chúng tôi thấy chưa đồng ý với những đề xuất mà phía Việt Nam đưa ra. Do đó, khi nào phía đối tác sẵn sàng cung cấp những điều kiện mà chúng tôi thấy xác đáng thì chúng ta có thể thông qua quyết định, ông kết luận. Văn kiện ký kết trước đó giữa Gazprom Neft và Petrovietnam, Gazprom Neft dự định mua 49% tỷ lệ sở hữu và quản lý nhà máy của công ty Binh Son Refining and Petrochemical.

Bài viết liên quan